برای تماس با آموزش حوزه دانشجویی میتوانید :

از یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۱ الی ۱۷ تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس :‌۰۹۱۰۶۹۲۴۱۲۹